GIVEAWAY

Το δώρο είναι μία όλοκληρωμένη δυναμική ιστοσελίδα (website) ή E-shop ή την πλήρη ανακατασκευή της υπάρχουσας σελίδας σας. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει την φύλαξη & την συντήρηση για ένα έτος, απεριόριστα mail accounts , σε έναν από τους πιο γρήγορους cloud server.

😍🎁GIVEAWAY🎁😍⁣
Μία ολοκληρωμένη Ιστοσελίδα ή Eshop σε έναν τυχερό /ή , Δώρο αξίας άνω των 1000€

Το δώρο είναι μία όλοκληρωμένη δυναμική ιστοσελίδα (website) ή E-shop ή την πλήρη ανακατασκευή της υπάρχουσας σελίδας σας. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει την φύλαξη & την συντήρηση για ένα έτος, απεριόριστα mail accounts , σε έναν από τους πιο γρήγορους cloud server.

➡Προϋποθέσεις για να κερδίσετε:⁣
✔ Ακολουθήστε μας και κάντε like στο post μας στο instagram -> https://www.instagram.com/creatadv/
✔ Κάντε TAG έναν φίλο σας.⁣

❗❗❗ Προτίμησε τα tagάρεις φίλους σου που ξέρεις ότι το δώρο θα τους είναι χρήσιμο. Όσα περισσότερα σχόλια κάνεις τόσο μεγαλώνουν οι πιθανότητες να είσαι εσύ ο νικητής του διαγωνισμού!!!⁣ Οι έξτρα συμμετοχές μετρούν μόνο αν το tag έχει mention διαφορετικό άτομο!!⁣

🎁Προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου στις 11:59 μ.μ.. Η νικήτρια ή ο νικητής θα ανακοινωθεί εδώ στην ίδια ανάρτηση.⁣

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Μία ολοκληρωμένη Ιστοσελίδα ή Eshop σε έναν τυχερό /ή , Δώρο αξίας άνω των 1000€

Ημερομηνία Λήξηs 30 Νοε 2021 – 23:59

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρία CreatADV SMPC , με έδρα το Γαλάτσι, περαιτέρω «ο Διοργανωτής», προκηρύσσει διαγωνισμό, (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στο INSTAGRAM (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»), στο πλαίσιο προώθησης των υπηρεσιών του Διοργανωτή.

1. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, στα πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Β. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού

1.1 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το διάστημα 27 Νοεμβρίου 2021 έως 30 Νοέμβριου 2021 οπότε θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την ανάδειξη ενός (1) τυχερού που θα κερδίσει

(1) μία ολοκληρωμένη ιστοσελίδα ή eshop δυναμική, με ετήσιο συμβόλαια φύλαξης & υποστήριξης. απεριόριστα mail accounts, καθημερινό backup.

1.2 Οι ειδικότεροι Όροι του Διαγωνισμού περιγράφονται κατωτέρω.

2 Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα, είναι ικανοί για δικαιοπραξία, να έχουν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία τους και την απάντηση και να ακολουθούν τον επίσημο λογαριασμό @creatadv (Instagram)
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα ανεβεί μια κύρια ανάρτηση ( Post ) για τους θαυμαστές (Followers ), και θα δημοσιευτεί στον επίσημο λογαριασμό @creatadv καλώντας τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των υπηρεσιών της Διοργανώτριας Εταιρείας.

2.2 Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

2.3 Οποιαδήποτε συμμετοχή, σε οποιοδήποτε στάδιο (ακόμα και κατά την παραλαβή του Δώρου) μπορεί να ακυρωθεί, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Συμμετέχων δεν πληροί στο σύνολό τους όρους που ορίζονται στο παρόν, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε ενέργειά του σχετική με το Διαγωνισμό είναι παράνομη ή/και είναι αντίθετη με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή/και προσβάλλει τη Διοργανώτρια Εταιρεία, ή δικαιώματα τρίτων.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού θα είναι για τρεις 3 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι 27 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Σάββατο (ημερομηνία έναρξης συμμετοχής στο Διαγωνισμό) έως και 30 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα έως 23.59. (ημερομηνία λήξης συμμετοχής στο Διαγωνισμό) (εφεξής η «Διάρκεια»).

3.2 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δυνατή καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο (24ωρο) κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή τυχόν ληφθεί πέραν της ως άνω Διάρκειας του Διαγωνισμού, δε θα γίνει δεκτή.

3.3 Ο Διαγωνισμός λήγει με την αποστολή του Δώρου στον/ην τυχερό/ή της κλήρωσης.

3.4 Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ημερομηνία λήξης της συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές, θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4 Συμμετοχή στο Διαγωνισμό και ανάδειξη νικητών.

4.1 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να Ακολουθήσουν σωστά τους μηχανισμούς συμμετοχής. αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους. Και μόνο η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.

4.2 Η επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του Διαγωνισμού γίνεται με βάση την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχει θεσπίσει η Διοργανώτρια και με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν.

4.3 Η συμπλήρωση των πεδίων που συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του Διαγωνισμού, συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία.

4.4 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου 2021 στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας.

4.5 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (https://commentpicker.com)

4.6 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή, στην οποία έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια κακόβουλης τεχνικής παρέμβασης- η άλλης ύποπτης ενέργειας.

5 Δώρο

Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, αυστηρώς προσωπικά και δεν δύναται να εξαργυρωθούν σε χρήματα, ούτε να ανταλλαχθούν με άλλα.

6 Ενημέρωση νικητών για κατακύρωση– Παραλαβή δώρων

6.1 Ο/H νικητής/νικήτρια του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθεί με προσωπικό email που θα τους αποσταλεί τη 01 Δεκεμβρίου 2021.

6.2 Ο/H νικητής/νικήτρια πρέπει να επικοινωνήσει με την διοργανώτρια εταιρεία μέσω email στο info@andreasv25.sg-host.com ή στο Messenger (DM) της πλατφόρμας που τρέχει ο διαγωνισμός .

6.3 Σε περίπτωση που μετά το πέρας δεκαπέντε (15) ημερών για οποιοδήποτε λόγο που αφορά στο πρόσωπο του κάθε νικητή (συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρας βίας και της μη επιτυχούς λήψης ή μη ανοίγματος/ανάγνωσης του email) δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει επικοινωνία με τον νικητή ή αυτός αρνηθεί το Δώρο ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο Νικητή.

6.4 Ο κάθε Νικητής δεν θα έχει οποιαδήποτε αξίωση κατά της Διοργανώτριας εάν, για λόγους που αφορούν στο πρόσωπό του τυχόν αδυνατίσουν να «καρπωθεί» το Δώρο του.

Β2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1.1 Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα του νικητή, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο κτλ. Η όποια επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας.

1.2 Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1.3 Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα διατηρεί – επεξεργάζεται τα ελάχιστα απαραίτητα για τη συμμετοχή προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η διενέργεια του Διαγωνισμού δεν απαιτεί ούτε θα δημιουργηθεί αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και την αποστολή των Δώρων. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό όλοι οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και προβολής / διαφήμισης του στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο χωρίς περαιτέρω υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για τους παρόντες όρους και για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τη Διοργανώτρια Εταιρεία για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

2. Ευθύνη

2.1 Σε περίπτωση αναβολής, διακοπής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση ή αντικατάσταση του Διαγωνισμού ή οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του Διαγωνισμού που θα συντελεστεί οποτεδήποτε με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στο Δικτυακό Τόπο. Με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης θα διακόπτεται αυτοδικαίως ο σχετικός Διαγωνισμός και κανένας ενδιαφερόμενος δεν νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς Συμμετέχοντες ή τρίτους για οποιοδήποτε λόγο, αναφορικά με την αναβολή, διακοπή ή ματαίωση του Διαγωνισμού, εφόσον αυτή θα έχει συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους.

2.2 Η Διοργανώτρια Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία του Διαγωνισμού, ωστόσο δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες πέραν του ελέγχου τους (ενδεικτικά διακοπή λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου, αποκλεισμός του Δικτυακού Τόπου για ορισμένους χρήστες, φυσικές καταστροφές κλπ.), ή άλλους λόγους ανωτέρας βίας.

2.3 Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή που οφείλονται σε μη ανταπόκριση εκ μέρους του σε μήνυμα που θα αποσταλεί εκ μέρους της Διοργανώτριας.

2.4 Η ευθύνη για την εύρυθμη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και εφαρμογής του λογισμικού) ανήκει στη Διοργανώτρια Εταιρεία. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή το Δώρο του Διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, υπέχει προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατά τις εν γένει δραστηριότητες, μετακινήσεις τους κλπ. επ’ ευκαιρία ή/και με αφορμή τον εν λόγω Διαγωνισμό ή/και το Δώρο αυτού, ούτε ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αναβολές κλπ. ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

2.5 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

2.6 Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για το υλικό και το λογισμικό ή/και για τυχόν σφάλματα προγραμμάτων του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, για προβλήματα που πιθανόν παρουσιαστούν στο δίκτυο ή στις διαβιβάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή για συμμετοχές που ενδεχομένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι άκυρες ή ελλιπείς.

2.7 Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη του κόστους του Δώρου που θα δοθεί. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του παρεχόμενου Δώρου με άλλο ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας.

3. Ακύρωση από το Διαγωνισμό

3.1 Ο κάθε Νικητής μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους εξής λόγους:

3.1.1 Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

3.1.2 Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.

3.1.3 Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδή.

3.1.4 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών .

Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.

2. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά ως τέτοια, ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του Συμμετέχοντος και συνεπάγεται παραίτησή του από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Περαιτέρω η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ταυτόχρονη δήλωση συναίνεσης του Συμμετέχοντος με τους όρους αυτούς.

3. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. Πριν την προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη τα Μέρη συμφωνούν να υπαγάγουν τη διαφορά τους στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010.
4. Το απλό γεγονός της συμμετοχής στον διαγωνισμό συνεπάγεται ότι ο χρήστης αποδέχεται πλήρως τους όρους αυτών των Νομικών Βάσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ (ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)

1. ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
1. Ανάλυση απαιτήσεων
2. Συλλογή και επεξεργασία υλικού
3. Εργασία για το layout
4. Δημιουργία Ιστοσελίδας
5. Tests συμβατότητας και λειτουργικότητας της ιστοσελίδας
6. Παράδοση

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Η ιστοσελίδα/εφαρμογή που θα αναπτυχθεί, θα αποτελεί μία λύση υψηλών προδιαγραφών για τη συνεχή καταχώρηση /ανανέωση πληροφορίας και συνεχή εμπλουτισμό της ιστοσελίδας σας με νέο περιεχόμενο. Οποιοσδήποτε χρήστης έχει πρόσβαση στον πίνακα διαχείρισης, μπορεί από οπουδήποτε με την χρήση ενός Η/Υ με πρόσβαση στο internet να διαχειριστεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η άμεση διαχείριση της ιστοσελίδας σας με γρήγορο και απλό τρόπο.
3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – Ιστοσελίδα 100% συμβατή σε σχέση με τους browsers (περιηγητές) που ακολουθούν τα σύγχρονα Standards
– Δυναμική ιστοσελίδα με δυνατότητα διαχείρισης της ιστοσελίδας από εσάς από εύχρηστο πίνακα διαχείρησης
– Βασικές τακτικές SEO (Search Engine Optimization) για φυσικά/οργανικά αποτελέσματα στο Google
– Μελέτη και δημιουργία της ιστοσελίδας βελτιστοποιημένη ως προς τις μηχανές αναζήτησης, για να υπάρχουν οι σωστές προδιαγραφές για το “διάβασμά” της από αυτές / SEF: Search Engine Friendly
− Φόρμα Επικοινωνίας με χάρτη Google Map − Κώδικας Google Analytics, όπου παρέχει στατιστικά επισκεψιμότητας και άλλα σχετικά στοιχεία
− Καταχώρηση έγκυρου Google Sitemap
− LINKS κοινωνικών δικτύων Η τελική δομή και τo περιεχόμενo της ιστοσελίδας θα καθοριστούν σαφώς κατόπιν συνεννοήσεως με εσάς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
– Χωρητικότητα 10 GB
– E-mail λογαριασμοί χωρίς περιορισμό (και Webmail – Δυνατότητα ανάγνωσης /αποστολής μηνυμάτων από απόσταση μέσωinternet)
• Spam filters
• Καθημερινό backup (αυτόματα από τους servers μας, άλλα και δυνατότητα από εσάς)
• Τεχνική υποστήριξη
• Δυνατότητα αναβάθμισης είτε ολόκληρου του πακέτου ανά πάσα στιγμή, είτε απλώς συγκεκριμένων χαρακτηριστικών

Ειδικές Σημειώσεις
– Το Κόστος αγοράς του Domain Name (όνομα ιστοσελίδας ) δεν περιλαμβάνεται στην τιμή. Ενδεικτικά το κόστος γιαyourname.gr κοστίζει 24€+φπα και αποκτάται για 2 χρόνια ενώ το yourname.com κοστίζει 12€ / έτος.
– Τα κείμενα παραδίδονται από τον ιδιοκτήτη
– Η επεξεργασία των εικόνων για την χρήση στην ιστοσελίδα πραγματοποιείται από την εταιρία μας

OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1) Ο πελάτης θα πρέπει να ορίσει έναν υπεύθυνο επαφών, ο οποίος θα έχει την τελική ευθύνη συντονισμού του έργου και θα αποτελεί τον σύνδεσμο με την εταιρεία
2) Η εταιρία θα παραδώσει στον πελάτη το έργο την προσυμφωνημένη ημερομηνία (με μία εύλογη χρονικά απόκλιση της τάξεως των +/- 5 ημερών), εκτός αν λόγοι ανωτέρας βίας ή λόγοι που ανάγονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του πελάτη, επιβάλλουν την παράταση της ημερομηνίας παράδοσης του έργου και δεν επιτρέπουν την ακριβόχρονη εκτέλεση της σύμβασης.
3) Το υλικό-περιεχόμενο για την υπηρεσία θα πρέπει να παραδοθεί στην εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή εντός χρονικού διαστήματος μίας εβδομάδας από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου. Σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας, η ολοκλήρωση του έργου ενδέχεται να καθυστερήσει.
4) Η ιστοσελίδα θεωρείται ολοκληρωμένο και το έργο περατωμένο από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθούν όλες οι τεχνικές λειτουργίες του δικτυακού τόπου. Τυχόν καθυστερήσεις στη δημόσια έναρξη λειτουργίας του δικτυακού τόπου, οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα του πελάτη, δε θα επηρεάσουν την κατάσταση παράδοσης του έργου και την εξόφλησή του.
5) Όλο το υλικό / περιεχόμενο που θα συμπεριληφθούν στον διαδικτυακό τόπο του πελάτη, θα παραδίδονται στην εταιρεία έτοιμα προς χρήση σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων, π.χ. .odp, .odt, .odg, .txt, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .jpg, .jpeg,.tif, .bmp ή .gif.
6) Όλο το περιεχόμενο (φωτογραφίες, ήχοι, κείμενα κλπ), που παραδόθηκε από τον πελάτη κατά τη δημιουργία του δικτυακού τόπου (ή ο ίδιος μετά την παράδοση του έργου δημοσίευσε στον δικτυακό τόπο μέσω χρήσης εργαλείου διαχείρισης περιεχομένου), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του πελάτη (εκτός αυτών που ανήκουν στην παράγραφο ειδικών σημειώσεων κατά τα ισχύονταν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει φωτογραφικό υλικό του πελάτη για τις ανάγκες δημιουργίας του δικτυακού του τόπου, η εταιρεία μας προτείνει προς αγορά φωτογραφίες από καταξιωμένες Φωτοτράπεζες του εξωτερικού, όπου υπάρχει έξτρα χρέωση.

Για περαιτέρω πληροφορίες